Bredrandet landskildpadde, Testudo marginata

Den Bredrandet landskildpadde, Testudo marginata, er overordnet set den største af de Europæiske landskildpadde arter

Denne har ikke nogen 100 % anerkendte under arter, men ligesom med Testudo hermanni hercegovinensis, findes der et område, nærmere bestemt på Pellopones, hvor der lever en gruppe som ikke bliver ret store, denne kaldes Testudo marginata Wisengeri, og er en dværg- form af Bredrandet landskildpadde.

Den er altså ikke anerkendt som underart, trods det at den ikke bliver særlig stor og efter signende kræver en smule mere varme end den ”almindelig” Testudo marginata

Ud over dette er de Testudo marginater der lever på Sardinien også under lup for, om denne gruppe skal regnes som en under art eller lokal art, denne bliver kaldt Testudo marginata sarda.

De Bredrandet landskildpadder som lever der, bliver meget store og har i modsætning til de andre, som regel et u-krænket haleskjold.

Denne side om handler den ”almindelig” Testudo marginata, da det er denne jeg har i mit anlæg.

Levested: 


Den bredrandet landskildpadde lever i det sydlige Europa, med forekomst i Grækenland, Albanien, en lille udbredelse i Italien og på Sardinien.

 

Størrelse:


Den Bredrandet landskildpadde er, som tidligere skrevet, overordnet den største af de Europæiske landskildpadde arter, kun overgået af enkelte lokale arter af, blandet andet Testudo graeca, som skulle have nogle forekomster der bliver over 6 kg, men generelt set er den Bredrandet den største.

Den opnår normal vis en størrelse på 25-35 cm og en vægt på på 2500-4500 gram, med undtagelser der bliver mindre eller større. I min besætning har jeg ikke bredrandet der er meget over 27 cm og 2500 gram.

Kendetegn:


Den bredrandet landskildpadde har i modsætning til de andre Europæiske landskildpadde arter, brede randskjoldplader, disse bliver på latin kaldt marginal skjold plader, deraf navnet Testudo marginata. Voksne dyr er, som regel helt eller stort set sorte i farven. Ungdyr er noget lysere. Med tiden bliver de mere og mere mørke. Jeg har set eksempler på blot 12 – 15- årige dyr, der var helt mørke og set skildpadder på næsten 20 år, der stadig havde store områder med lyse aftegninger. Nogle dyr har lyse områder hele livet hvilket kan være en rigtig flot kombination med den mørke farve. På bug- skjoldet har den de karakteristiske trekant ned over bugskjoldet.

Næsten hel sort, kun med få lyse pletter, aflang facon og og randskjold pladerne bredes ud forneden

Her de karakteristiske sorte trekanter på bugskjoldet på den Bredrandet landskildpadde, bemærk også hvor meget rand skjoldpladerne krænker ud forneden

Adfærd:


Bredrandet landskildpadde er nok sammen med den Dalmatinske landskildpadde, den mest rolige af de europæiske landskildpaddde arter. Dog er den noget mere aktiv. Den Bredrandet landskildpadde virker ikke til at have særlig travlt i modsætning til eksempelvis den Græske landskildpadde, Testudo hermanni der godt kan få en mindre hjeneblødning og nærmest spæne fra den ene ende af anlægget til den anden, blot for at konstatere at der ikke var noget at kigge på. Dette ser man yderst sjældent hos den Bredrandet. Jeg har dog for over 10 år siden modtaget en Bredrandet Landskildpadde han, der indtil da havde gået næsten 20 år ved samme familie helt alene uden andre skildpadder overhovedet. Den kommer med det samme vi viser os i haven og kan til tider være halv aggressiv over for os ved vores indtræden i anlægget. Dette gør det somme tider lidt svært og arbejde i anlægget, imens han er ude. Men de andre skildpadder rør han ikke. Denne han falder lidt ud for normen af hvordan Bredrandet landskildpadder ellers opføre sig. 


I modsætning til de andre europæiske arter græsser den Bredrandet ret meget. Dette skal man så vidt det er muligt prøve at efterleve, ved at lave ude anlægget så den kan få områder hvor den kan græsse.

Den Bredrandet landskildpadde kravler helt usædvanlig godt. På nær den Russiske landskildpadde Testudo horsfieldii er det den bedste klatre af de europæiske, trods dens størrelse og brede render bag på skjoldet, som nogle i øvrigt mener er givet den netop for at den bedre kan klatre eller i hvert fald ikke så nemt vælter når den kravler rund.

Unger:


Ungerne ligner ikke voksne i farverne ved klækning, disse er ofte mere lyse end mørke, men har stadig den meget aflange facon. Den har også trekanterne på bug skjoldet, disse unger vejer typisk mellem 15-25 gram og en længde på 38-48 mm. ved klækning.

Ungerne, har efter nogle uger samme aflange facon som de voksne, de mørke og lyse farver er mere opdelt på unger, hvor de mørke farver vil dominere jo ældre de bliver. selv som nyklækkede har ungerne også trekanterne på bugskjoldet

Den Bredrandet landskildpadde er en rigtig fin art, der med sine flotte mørke farver, facon, adfærd og størrelser gør det værd at overveje til evt. anskaffelse. Den har dog efter mine erfaringer, samt hvad jeg har hørt og snakket med andre om, en større tendens til en forkølelse/løbende næse end i hvert fald Testudo hermanni hercegovinensis, Testudo hermanni bottgeri og Testuo graeca ibera, i det tidlige forår samt i kolde perioder hen over sommeren, (læs sygdomme). Dette er dog ikke noget der plejer at være de store udfordringer i, og jeg mener bestemt ikke det er noget man skal se som en forhindring for evt. at anskaffe lige præcis denne art, da det er en helt fantastik art at arbejde med.


Hvilke arter kan den gå sammen med:


Den Bredrandet landskildpadde lever naturligt sammen med Testudo hermanni og kan uden problemer (normalt) gå sammen med disse. Da den kan krydsparre med den Mauriske Landskildpadde, Testudo graeca, må man under ingen omstændigheder sætte de to arter sammen. Der er flere eksempler på hybrid unger mellem disse to og det mener jeg absolut man skal undgå.


Det bedste vil altid være og have hver art gående, hver for sig.Fredning, den Bredrandet landskildpadde er fredet og er på Liste 2, Cites A. den skal når den er 10 cm chippes. Læs evt. mere om det på www.mst.dk