Kønsbestemmelse

Kønsbestemmelse af europæiske landskildpadder er noget af det, der kan frustrere mest. Der er rigtig mange tegn på både det ene og andet, men nogle tegn viser sig somme tider at være helt forkerte, og skildpadderne udvikler sig anderledes, end man måske lige have regnet med. Som udgangspunkt er det ikke noget problem at kønsbestemme voksne landskildpadder, men ungdyr kan man altså have sine udfordringer med. Man kan begynde og se tegn på kønnet, når de er ca. 7-8 cm, før det er det mere gætteri. Når de er omkring 10-12 cm burde man med ret stor sikkerhed kunne kønsbestemme dem. Også de forskellige europæiske arter kan være forskellige at kønsbestemme, den Græske Testudo hermanni, er absolut den nemmeste af de europæiske, og den Mauriske Testudo graeca, er absolut den sværeste. Jeg vil prøve og gennemgå de forskellige måder hvorpå, man kan kønsbestemme.

Nedenstående er de gennerelle tegn og kan bruges på stort set alle landskildpadde arter - længere nede gennemgår vi kort alle arter, da der godt kan være lidt forskel.Hun skildpadde:


Hunner har kort hale, så kort kan det siges, og når de er voksne, er der som regel ingen tvivl, men ud over den korte hale, er der mange flere tegn - lad os gennemgå disse

Eksempler på hunner:


Øverster fra venstre, her ses det hvordan hunnen er meget

flad på bugen.


billede 2 & 3: Bemærk, halen meget kort og nærmest klumpet sammen ved haleroden, samt anal skjold pladerner er smalle og har en lille åbning.


Billede 4: Hale skjold pladen, buer ikke ind under hunnen som ved hannen, den er mere åben, så hannen nemmer kan komme til.


Billede 5 & 6: Hunner er ofte finer i udtryk end hanner 

  1. Bugskjoldet er som regel fladt og ikke indadbuet, dog ser man nogle gange på den Bredrandet landskildpadde Testudo marginata, og den Mauriske Testudo graeca at hunnerne har en smule indadbuet bugskjold, men i forhold til hannerne er det ikke meget                                                                                
  2. Anal skjoldpladerne er korte og bredere end hos hannerne, vinklen på anal skjoldpladerne er som regel også noget mindre end på hanner, her er der dog mange undtagelser, men som regel kun ved ungdyr                                                           
  3. Halen er kort og ikke særlig tyk ved haleroden, kloakåbningen sidder tæt på halespidsen, halen stritter som regel også bare lige ud, når man vender skildpadden                                                                                     
  4. Haleskjoldpladen peger som regel udad, dette gør den for at hannerne nemmere kan komme til hende.                                                                                     
  5. Oftest er hunnerne mere fine i udtryk, både hoved og ben.

Han skildpadder:Han skildpadder har, modsat hunskildpadder, en lang hale og her er man ikke i tvivl, når de får lidt alder på, flere af unghannerne udvikler samtidig ret hurtigt de lange haler, hvilket gør det nemmere at se tidligt.

Eksempler på hanner


Øverst fra venstre, her ses det tydeligt at bug skjoldet buer indad, nogle skildpadder er det mere tydeligt på end andre


Billede 2 & 3: Lange tykke haler, brede anal skjoldplader som har en stor åbning og billede tre ser man hvordan anal skjold pladerne nærmest buer, dette ses typisk når hannerne bliver ældre og ældre


Billede 4: Hale skjold pladen buer ind under hannen, dette gør den forat hannen nemmer kan få halen ind under hunner


Billede 5 & 6: Hannen er en smule grover i udtryk end hunnerne, dette er dog ikke noget man skal gå 100 % efter

  1. Bugskjoldet buer som regel indad og ret kraftigt, dette skyldes at hannerne lettere kan ”hvile” kroppen på hunnen under parring, og på den måde ligger bedre fast, på nogle landskildpadde arter er det mere tydligt end andre, store arter er det som regel ret tydeligt, på de europæiske er det også tydeligt dog ikke så kraftigt, og her kan der være stor forskel på de enkelte hanskildpadder, jeg har haft hanner hvor det var meget tydeligt og hanner hvor man kun kunne ane det.                                                               
  2. Anal skjoldpladerne er lange og smalle og buer nærmest nogle gange rundt om hale regionen, vinklen på dem er meget åben. Hos ungdyr ser man oftest ikke denne bue, men den plejer at komme med alderen                                    
  3. Halen er lang, somme tider meget lang i forhold til dyret, kloakåbningen sidder noget længere oppe end på hunnerne, på den græske har hannerne oftest også en kraftig hornspids på halen. Halen ligger som regel svunget op til den ene side når man vender skildpadden                                                               
  4. Hale skjoldpladen buer ligesom ind under hannen, dette skyldes at den hjælper halen ind mod hunnen ved parring                                                                                              
  5. Hannerne er sommetider mere grove i udtrykket end hunnerne.

Alle disse tegn er ret tydelig på voksne dyr, og kan alle bruges som indikator på ungdyr også, men man må ikke stirre sig blind på disse hos ungdyr, mange af tegnene udvikler sig med tiden jo ældre og større de bliver og derfor kan ungdyr ”skifte køn” nogle gange. Hos mig har hannerne ret hurtigt vist deres store haler, så her har jeg allerede omkring de 7 cm kunne se disse, men jeg har bestemt også haft nogle, hvor halen på en til to sæsoner gik fra at ligne en hun til at være en tydelig han. De næste billeder viser ungdyr fra 8-14 cm.

Alle ungdyr mellem 8-14 cm og alle stadig meget svære at kønsbestemme 100 % jeg har en ide om de fleste, men disse kan med tiden godt "skifte" køn, selvom mange af dem har "kort" haler ligger flere halen op under sig som hannerne plejer og gøre, er de så en indikator på hanner, absolut ikke, det ser jeg også mine hunner, med lidt længer haler gør. Tålmodigheden er vjen frem, kønnet skal nok vise sig med sikkerhed en dag

De forskellige Testudo arter:

Den Græske og Dalmatinske Testudo hermanni, er absolut de nemmeste at kønsbestemme. Her viser tegnene sig ret hurtigt, og man plejer ikke og tage så meget fejl. På voksne dyr kan man oftest se, hvis man ser en han og en hun oven fra at hunnens skjold oftest har parallelle linjer, hvorimod hannens linjer ligesom går udad, se billed

Græske landskidlapdde, Testudo hermanni boettgeri

Her et eksempel på græske landskildpadder, hunnen er større end hannen og hun er kun 1 år ældre. det ses også at hannen er breder ved bagenden end ved for enden hvorimod hunnen er mere paralel

Dalmatinske landskildpadde, Testudo hermanni hercegovinensis

Her eksempel på den Dalmatinske landskildpadde, ingen foreskel i forhold til den Græske landskildpadde

Bredrandet landskildpadde, Testudo marginata

Den Bredrandet Testudo marginata, er til tider noget svære, oftest kan unge hunner have ”forholdsvis” lange haler, deres bugskjold buer som regel en smule indad, hannernes anal skjoldplader kan samtidig vise tegn på hunner og deres hale skjoldplade buer ikke ind på samme måde som de andre arter. Voksne dyr er man dog ikke i tvivl om, det er igen her ungdyr fra 7-12 cm der er svære og oftest kan man nærmest kun være sikker, hvis man har en af hvert køn.

Maurisk landskildpadde, Testudo graeca

Eksempler på den Bredrande landskildpadde Testudo marginta

bemærk hunnen til venstre i billedet for oven samt billedet her til højre, hvordan hendes bug skjold har ligesom buer lidt indad, noget der ellers mest er kendetegne hanner, men ved de bredanrede kan man sagtnes se eksempler som denne hvor hunnens bug skjoldet ligeså buer indad, dette kan oftest snyde til kønsbestemmelse ved yngre dyr.

Den mauriske landskildpadde Testudo graeca, er absolut den sværeste af de europæiske og kønsbestemme, denne kan virkelig sætte folk på prøve, jeg har set adskillige købe ”hunner” som pludselig begynde at parre de andre hunner og slås med hannerne……. ja så var det jo ikke en hun. Anal skjoldpladerne kan tit drille lidt, og halen hos hannerne er oftest ret kort i lang tid. Igen er voksne dyr som regel ikke et problem, men her kan disse faktisk drille lidt.

Som voksne er det intet problem at kønsbestemme mauriske landskildpadder Testudo graeca, men især ungdyr kan i den grad give anledning til mgen forvirring. lige som ved den Bredrandet landskildpadde Testudo marginata, kan hunnerne godt have svagt buede bug skjold som ellers "normalt" er forbeholdt hanner. 

Endoscopi:


Rigtig mange af de mere ”sjældne” og dyre skildpadde arter som stråleskildpadder Astrochelys radiata, Aldabra kæmpeskildpadder Aldabrachelys gigantea og Burmesisk stjerneskildpadde Geochelone platynota bliver oftest kønstestet ved en endoscopi.

En endoscopi er ikke helt ufarligt, og skildpadden skal i fuld narkose -ved den ene måde at gøre det på bliver der ført et ultra tyndt kamera op gennem kloakken, denne metode skulle ikke kunne give et 100% svar, men ”kun” en virkelig god fornemmelse, denne er samtidig ikke så farlig som den anden. Den anden metode er hvor man kræver en åbning til coelomhulen via lyskefolden, her går de ind og kan, så vidt jeg ved, tjekke kønnet 100 %. Begge metoder er igen ikke helt uden problemer, og man skal være lidt opmærksom på dette. Jeg tænker ikke det giver nogen mening og gøre det ved de europæiske, da det så vidt jeg ved heller ikke er helt billigt

Kan adfærd kønsbestemme:


Ved voksne dyr er man igen ikke det store i tvivl, hannerne vil forsøge at parre hunner og slås med andre hanner, ud over det er hanner som regel en smule mere aktive og søgende, af alle de landskildpadder jeg har haft gennem de sidste 20 år på tværs af arter, er det hannerne der har været ”sjoveste” de er oftest først oppe efter vinterhi og først på foderpladsen. Ungdyr viser ikke helt på samme måde denne adfærd, først når hannerne er omkring de 10-12 cm, har de hos mig begyndt at vise lidt parringsadfærd, men på dette tidspunkt har jeg ikke været så meget i tvivl om kønnet. At bruge adfærd til kønsbestemmelse er bestemt ikke en brugbar metode, men som voksne er der tydeligt forskel på hanner og hunners adfærd.

At kønsbestemme landskildpadde unger/ungdyr er bestemt ikke særlig nemt, med tiden bliver man selvfølgelig bedre og bedre til det, et godt råd er at tage et billede af skildpadden underneden hvert eller hvert andet år, på den måde kan man lære af disse billeder, se hvilket tegn de evt. har. og ellers er det bare at have en god portion tålmodighed, på et tidspunkt skal kønnet nok vise sig

Generalt at kønsbestemme landskildpadder er meget svært, men får selvfølgelig noget erfaring med tiden, men alle tegn kan pege i en retning og udfaldet blive en anden, igen hvis man vil lære af det så tage nogle billeder af sine skildpadder med jævne mellemrum, på den måde kan man lære af disse og måske lære og se nogle tegn og ellers så handler det om en ting TÅLMODIGHED, kønnent skal nok vise sig og man kan intet gøre for at ændre det