Testudo arterne

Testudo er latinsk og betyder løst oversat skildpadde.

Testudo arterne lever omkring Middelhavet. I ældre (måske nok meget gammel) litteratur vil man kunne se at rigtig mange arter har testudo med i deres latinske betegnelse, sådan er det bestemt ikke i dag. I dag er det kun de arter der lever i Europa og Nordafrika, altså igen omkring Middelhavet, der bærer dette navn. Skildpadde-gruppen der går ind under navnet testudo, har altid været og er stadig meget populære især her Nordeuropa. Årsagen er at flere af de arter forholdsvis nemt kan holdes på friland, de er rimelig aktive, nemme at komme til og koster ikke en formue i indkøb.

Men hvilken art høre så under Testudo? Det kan være lidt svært at sætte præcist antal, men de fleste er enige om, i at hvert fald 5 arter af Testudo slægten

Græsk landskildpadde – Testudo hermanni


Er måske nok den mest populære skildpadde art her hjemme til dato, denne er beskrevet med både grund arter og under arter

Maurisk landskildpadde – Testudo graeca


Denne arter er en super spændende art, med et hav af under arter, på denne side vil der dog kun blive beskrevet Testudo graeca ibera som primæret lever i europa og her på matriklen

Bredrandet landskildpadde – Testudo marginata


Er den største af Testudo arterne og en art der de sidst 15-20 år er blevet rigtig populær her i Danmark formentlig pga. af dens størrelse og rolig sind. Denne er også beskrevet her, da jeg har holdt denne art i 15 år og opdrættet den nogle år efterhånden.

Egyptisk landskildpadde - Testudo kleinmanni


Er den mindste af Testudo arterne, den lever i den nordlig del af Afrika. Det er ikke en art der vil blive beskrevet mere om her på siden, da jeg ingen erfaring har med denne art… endnu.

Russiske landskildpadde - Testudo horsfieldi


Der kan være en smule tvivl om den skal kaldes Testudo eller Agrionemys, derfor kan man støde på begge navne i litteraturen og hvem ved, måske en dag finder man ud af om den skal  kaldes det ene eller andet. Jeg har kun i meget begrænset omfang arbejdet med denne art, jeg har haft nogle få stykker gennem tiderne og med den sparsomme erfaring jeg har med disse vil denne art ikke blive beskrevet meget på denne side. Der findes andre sider hvor den er beskrevet rigtig godt, som kan bruges hvis man ønsker denne art.

Dalmatinsk landskildpadde - Testudo hermanni hercegovinensis


Her kommer så den 6 art, som der stadig er en del diskution om, hvor hvidt den skal kategoriseres henne. De fleste mener dog ikke den skal have status af selvstændig art, men blot høre ind under græsk landskildpadde. Her på siden vil den blive beskrevet som en selvstændig art. Da dette måske gør det nemmer for nybegynder og navigere rundt i.

Det har før været beskrevet at Testudo arterne er Europæiske arter, men dette er bestemt ikke korrekt. Flere af arterne lever i Nordafrika, eks. egyptiske landskildpadder, men også flere Mauriske landskildpadder Testudo graeca underarter lever der. Samtidig er der den Russiske landskildpadde art som har en del udbredelses område omkring den asiatiske del af Rusland, den har ikke særlig stor udbredelse i Europa, Derfor er det endnu engang vigtigt, man lige tjekker op på hvilken Testudo art det er, man har med at gøre inden anskaffelsen.


De beskrevne arter  på denne side, er alle nogle jeg har en del erfaring med både hvad angår hold, men også opdræt. Lige som meget andet vil der komme navne forandring, arter og under arter der skal inddeles anderledes. Alt dette vil jeg forsøge at holde opdateret så godt som muligt, men det sker somme tider i en fart hvor det er svært og følge med på