Opdræt

 

Som udgangspunkt skal man først og fremmest have en han og en hun på lang sigt for at få opdræt.

At få opdræt er en helt fantastisk ting, da dette oftest betyder, man holder sine skildpadder på en mere eller mindre rigtigt. Jeg vil i alle underemnerne beskrive mine erfaringer med parring, æglægning, udrugning og hvad der sker, når de er klækket.

På denne side vil jeg komme med mit bud på, hvordan man sammensætter en opdrætsgruppe og hvordan man kommer dertil. Her skal vi have styr på et begreb, inden vi går i gang. Oftest ser man dyr omtalt på følgende måde 1.2 dyr, det betyder 1 han & 2 hunner.  1.2.2 betyder 1 han, 2 hunner, 2 ukendt køn. Dette begreb bliver ofte brugt ved salg af forskellig krybdyr og fugle
 


Hvornår er skildpadderne klar til opdræt?


Det handler ikke så meget om alderen, men mere om størrelsen. Nogle siger, at for europæiske landskildpadder skal de have en størrelse af minimum 12 cm, for at kunne lægge æg eller parre, min erfaring viser dog, at mine hunner her skulle være mellem 15-17 cm, inden der er sket noget. Mine hanner har dog vist interesse for parring i nogle tilfælde, når de var omkring 11 cm.

Men hvordan sammensættes en god opdrætsgruppe?


Her handler det jo om, hvor stort ens anlæg er i forhold til antallet af dyr. Man skal helst have flere hunner end hanner, da hannerne kan være noget påtrængende over for hunnerne i parringstiden. Sammensætningen handler meget om, at finde dyr der går godt sammen og kan leve i forholdsvis fred og fordragelighed. Det kan tage tid at finde, og man kan sagtens være ude for, at skulle udskifte dyr både hanner og hunner, som på den ene eller anden måde kan stresse de resterende dyr, og stressede dyr vil ikke levere gode opdrætsresultater.

Dette par har både alderen og størrelsen til at kunne begynde parring og æglægning, men det lader endnu vente på sig, hunnen til højre har en længde på 14 cm. Eget opdræt fra hendholdvis 2008 & 2009

Men i naturen lever skildpadderne jo ikke sammen, eller hvad? Det gør de faktisk - i naturen lever de i større eller mindre grupper, selvfølgelig ikke på samme måde som eksempelvis flokdyr, og der kan også sagtens gå uge- eller månedsvis mellem de ser andre, men når de gør, vil oftest være en de tidligere har støt på, derfor er iden om at lave en opdrætsgruppe ikke helt ved siden af, dog bare på noget mindre areal.


Antallet af hanner afhænger selvfølgelig af antallet af hunner, men jeg mener bestemt, man får det bedste resultat ved at have mindst to hanner, og at hver han har minimum to hunner. Årsagen til to hanner er at de på den måde kan stimulere hinanden som på den måde giver et bedre resultat, nogle Landskildpadde arter kan opdrætsresultaterne være noget svingende til direkte dårligt ved kun at have en han.


Hvis hannerne går som eneste han, kan denne godt blive en smule seksuelt doven og dermed ikke få parret sig med hunnerne, når disse er klar. Det kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre uden, og har man kun plads til 3 fuldvoksne, vil det jo klart være bedste med en han og to hunner. Mange bestræber sig oftest i, og få så mange hunner som muligt og glemmer tit det faktum, at der altså skal gode hanner til for at få succes med opdræt. Der findes mange hanner derude, der er sterile, dette er oftest svært at vide, hvis de går i grupper med flere hanner, men de kan så være med til at øge konkurrencen lidt, ved de andre har de også gjort deres arbejde.


En af de rigtig gode hanner her ved os, i årene inden han kom var det et meget blande resultat vi fik med vores Græske landskildpadde Testudo hermanni boettgeri , æg, om de gode resultater udelukkende skyldes denne han eller andre faktore er jo svært at sige, men der blev bestemt mere liv mellem de få voksne hanner vi have efter hans ankomst

Skildpaddernes levecyklus har også meget og sige, om man får godt opdræt eller ej, og for de europæiske landskildpadder er det efter min mening noget af det vigtigste for vellykket opdræt år efter år, at disse kommer i vinterhi. Det er sådan dyrene lever i naturen, og deres indre cyklus er stillet til, at efter vinterhi, kommer perioden med parring og æglægning. Hvis man forstyrre denne, risikerer man, at få dyr der lægger æg på alle mulige mærkelig tidspunkter af året, med mere eller mindre succes i udrugning

 

Sidst, men ikke mindst handler det om tid og tålmodighed. Man kan sagtens købe nogle voksne hunner om foråret, der med det samme lægger befrugtede æg, disse æg er som regel klar inden flytningen og hunnen vil stadig lægge dem. Men som udgangspunkt kan det sagtens tage nogle år, inden gruppen fungerer som den skal. Når man kommer dertil, vil man som oftest se de samme hunner lægge æg først og sidst, og man kan næsten sætte kalenderen efter disse dyr. Når man er nået dertil, skal man passe lidt på med at sætte nye dyr sammen, hvis man ikke ønsker at bryde denne cyklus. Nye dyr kan sagtens gå lige ind i gruppen (uanset køn) uden problemer, men det kan altså også skabe lidt forstyrrelser, og man må derfor forvente at dette kan ødelægge den rytme, de var kommet ind. Det skal dog nok genoprette sig med tiden. Mit råd vil derfor være, og tage en beslutning om hvor stor gruppen skal være, og herefter gå på jagt og have dette for mål, det kan sagtens tage nogle år, men med tålmodighed vil man oftest få gode resultater på den måde.