Vækst

I rigtig mange år har alt for mange skildpadder gået under forkerte forhold, hvilket har givet en forkert vækst, bulede og/eller sammenfaldne skjolde, papegøjenæb, underbid, alt for lange negle osv.


Men har det egentlig nogen betydning for skildpadden?


Det har, efter min mening, en kæmpe betydning - udover at skildpadden ikke er så pæn at se på, tager skildpaddens indre organer ofte skade af dette, skader som er uoprettelige. Hvis man får fat i skildpadder, der er ganske små, med begyndende skjoldproblemer, kan man rette op på det, men man kan aldrig helbrede det helt. Jeg vil i dette afsnit prøve og gennemgå lidt om, hvad der sker, ved forkert vækst og sætte fokus på de ting dette kan skyldes. Hvis man følger disse metoder burde det ikke være noget problem at undgå, men først skal man forstå hvorfor det er så slemt, og hvilke skader det kan forvolde dyrene.


Fejl vækst:


Et forsigtigt bud vil være at over halvdelen af de skildpadder der sættes til salg på diverse salgssider, har eller har begyndende fejlvækst, men hvad er fejlvækst?


Billede 1: Sådan skal en, i dette tilfælde, græsk landskildpadde, Testudo hermanni boettgeri se ud - glat, højt skjold, uden papegøjenæb, underbid eller andre skavanker. Skjoldet på denne vil kun være få mm tykt og have en vægt på ca. 20% af skildpaddens samlede vægt


Billede 2: Taler vist for sig selv - denne Græske landskildpadde, Testudo hermanni boettggeri har bestemt ikke haft det godt fra start - alle skjoldplader er bulede - et forsigtigt gæt vil være at tykkelsen på skjoldet det tykkeste sted er 10 mm eller over, skjoldets vægt er helt sikkert også mere end 20% af dens samlede vægt. Dette er en hun, som jeg har jeg haft siden 2004, hun er bestemt ikke særlig pæn, men hun fungerer super godt i min flok og levere hvert år 5-8 æg, som stort set alle er befrugtet. Hendes unger er små og vokser langsomt, men har alle super flotte farver og mønstre og fejler ingenting.Billede 1

Men fejlvækst giver dog ikke kun synlig skader, det kan også give alvorlig indvendige skader. Ved fejlvækst vokser skildpadderne ofte noget hurtigere end normalt, men med denne hurtige vækst følger de indre organer tit ikke med på samme måde. Dette kan give dem problemer fremadrettet, samtidig menes det, at fejlvækst forkorter skildpaddernes liv, da hele kroppen udsættes for et enormt pres ved for hurtig vækst. Et af de problemer der kan opstå, og som er mere synligt, er æglæggende hunner - ved normal vækst vil man kunne se unge hunner begynde at lægge æg mellem 10-15 år, ved fejlvækst kan hunner ofte lægge æg allerede som 5-årige eller endnu før, dette skylds at det mere er størrelsen på skildpadderne, der er afgørende for æglægning, end alderen, men ved fejlvækst risikerer man, at de organer, der skal bruges her, ikke er udviklet i samme omfang og giver evt. æglægning udfordringer, som kan koste skildpadden livet i sidste ende.Hvad gør man så hvis man får fat i sådanne dyr?

Alle dyr fortjener en chance, men rigtig mange af disse bliver desværre sat lidt til side og anset som uønskede dyr hos mange, ganske enkelt fordi de ikke har flot vækst. Det er lidt ærgerligt - jeg kan sagtens forstå, man gerne vil have flotte skildpadder med perfekt vækst, som dem vi ser på diverse hjemmesider og i skildpaddebøger, men alle dem med fejlvækst fortjener også livet, og det er trods alt ikke deres skyld, de er endt sådan. Jeg har flere af sådanne dyr gående og har i gennem tiden hjulpet en del skildpadder med fejl vækst videre til andre, som blot var interesserede i en skildpadde eller to, men hvor udseendet var sekundært, og dem skal der absolut være plads til.

 

Korrekt vækst:


Hemmeligheden bag den korrekte vækst er…. Ja det er faktisk lidt svært og sige - jeg har tidligere mødt folk, som har påstået, at hvis skildpaddeunger udelukkende gik fugtigt de første 0-4 leveår, kunne man fodre med hvad man ville, så ville væksten stadig blive pæn, men jeg har også mødt det modsatte. Personligt tror jeg, det er en blanding af mange faktorer, der er afgørende, og en endelig guide tror jeg, er rigtig svær at give, da der er flere svar på dette spørgsmål.

Der er ingen tvivl om, at vi skal bestræbe os på at vækste så flotte dyr som muligt, ikke kun for vores egen skyld, men i særdeleshed også for dyrene, da de ved korrekt vækst også lever sundest. Men korrekt vækst kræver også tålmodighed, billederne nedenunder viser en græsk landskildpadde, Testudo hermanni bottgeri, af egen avl fra 2008. Denne er 14 cm og vejer 550 gram, den er over 12 år, i skrivende stund, og ikke større nej. Jeg har set skildpadder på 5 år være 18 cm og veje over 1 kg, som lægger æg.

Denne hun er er fra 2008, i skrivendestund 14 cm og en vægt på 550 gram. den har på nær de to første leve år altid været i vinterhi, dens kost har altid. I modsætning til nogle af de andre ungerjeg har beholdt, har hun en smule flad vækst, dette skyldes ikke fejl vækst, men deriomd arveligt da moderen selv ikke er så høj i væksten

Men hvad skal man holde øje med for at undgå disse ”problemer”


  • Glat skjold, ingen buler eller unormalt udseende
  • Ingen papegøjenæb eller begyndende dertil
  • Lemmer skal ikke være ”fede” eller oppustede
  • Øjne skal ikke være hævede eller på anden måde ret fremtrædende (dette kan skyldes vitamin mangelSkjoldet er det mest udsatte ved forkert vækst og ofte det, som er sværest at rette op på, når det først er gået galt. Man skal holde meget nøje øje med, at den holder en flot linje hele vejen over skjoldet uden større buler, ofte vil der ved forkert vækst blive fremhævet hver skjoldplade, disse skal ligesom glide ind i hinanden. Ved korrekt vækst vil vækstringene være 1-2 mm brede, ikke mere. Hvis de bliver bredere, skal der sættes ind prompte. hvis først skjold problemerne er startet, kan man hvis man sætter ind rede det, men de bliver aldrig helt perfekte og se på.

Korrekt vækst opnås ved at man sætter sig grundigt ind i skildpaddernes ve og vel og ikke er utålmodig med væksten. Hvis man ønsker sig større skildpadder med det samme, så køber man dem sådan. Der er efterhånden så meget viden, at det ikke burde et problem, at finde en guide der passer en.

Hvad menes at forsage forket vækst:


Igen er det stadig mest teori meget af det man mener omkring forkert vækst, da jeg startede for 20 år siden, var der meget få skildpadde holdere, der formåede at lave en flot vækst. I dag er der rigtig mange, som laver super flotte skildpadder, men alligevel ser vi dyr som stikker helt ud med en forkert vækst. Jeg vil her prøve og liste op, hvad der menes at give forkert vækst, der kan sagtnes være flere punkter som giver forkert vækst en jeg lister op her.


  • For tørt miljø, især unger fra 0-4 år skulle efter sigende have nemt til fejlvækst, hvis de går alt for tørt, dette skyldes at skjoldet, ved udtørring, ikke kan udvikle sig rigtigt og dermed får den deforme vækst, men i min spæde start som skildpadde holder, er det faktisk lykkedes mig at vækste flotte skildpadder, der gik på forholdsvis tørt bundlag - og hvordan kan det så være? Det rigtig svært og svare på, MEN jeg er i dag ikke i tvivl om, at man bør holde sine unger i fugtigt substrat og overdusche dem i ny og næ


  • For meget varme, især fra varme lamper, her er vil lidt tilbage med det tørre klima, det menes nemlig at for kraftige varme pære, nemt udtørre ungernes skjold, ungerne har jo ikke så stor krops masse, så varme lampen behøver ikke være kraftig her. i dag kan man købe rigtig gode varme pære, på få watt der giver den nødvendige varme, hvilket især til unger er en fordel.


  • Forkert kost - her kan der især fra nogle, være delte meninger om dette. For igen mener nogen, at hvis de går i fugtigt substrat kan man fodre med hvad man vil, jeg mener nu bestemt at varieret og ”korrekt” kost giver flotte og ikke mindst sunde skildpadder, men jeg har også set nogle, der har fodret med meget andet end ”rigtig” foder som har fået flotte dyr.


  • Forkert UV belysning, det menes at ved for dårlig eller for kraftig UV belysning giver skildpadderne forkert vækst. Nu går alle mine europæiske landskildpadder udendørs og får naturligt UV lys, så derfor er det jo ikke umiddelbart et problem her, men i mine start år, hvor de gik inde og hvor jeg havde forkert UV belysning, virkede det ikke til at gøre synlig skade, men derfor skal man alligevel, hvis man har dem inde om vinteren, have noget fornuftigt UV lys INGEN TVIVL


  • For koldt klima - jeg har læst nogle teorier på, at især for koldt miljø skulle kunne give skjoldproblemer, men har lidt svært ved at se, det rigtige i dette. Der er ingen tvivl om, at for koldt miljø kan skade skildpaddernes sundhed, men hvad er for koldt? Ja det igen endnu en udokumenteret teori, men som måske mere har til hensigt og sørger for, at vi tænker over mulighederne for varme til vores især ved udendørs hold, da der jo ingen tvivl om er at gennemsnits temperaturen er noget laver i Danmark end i deres naturliglevestederSom man kan se er teorierne mange for flot vækst og sunde dyr, jeg har mødt folk der overholder alle disse retningslinjer som har flotte dyr, jeg har også mødt nogle der kun overholder nogle af dem eller enkelte som også har flotte dyr, så derfor er det altså lidt svært og komme med den helt rigtig vejledning for dette. Jeg har de sidste 15 år lavet rigtig flotte dyr (hvis jeg selv skal sige det), men har bestemt også lavet om på min måde undervejs, uden det har ændret sig tydeligt i deres vækst. Derfor mener jeg det er vigtigt at sige at korrekt vækst kan opnåes på flere måder, det der er det vigtigste er man forsøger at opnå flot vækst og har tålmodighed med dette.

Ændring i vækst ringe:


Når man overtager en skildpadde i vækst, vil man typisk ændre på dens miljø og dens kost i forhold til, hvad den kommer fra, og det er der som sådan ikke noget problem i. Men efter et par år vil man typisk kunne se dette i vækstringene, se billeder

Dette skyldes blot, at man ikke kan efterligne hinandens hold 100%, det kan være man vækster en smule hurtigere eller langsommere, kosten er ofte heller ikke den samme, og ukrudt indeholder forskellige mineraler, alt efter hvor man er. Dette vil med tiden udligne sig lidt, det er ikke noget man skal være bekymret over.

Her ses det tydeligt, hvordan en ændring i kosten for mange år siden har ændret denne Græske landskildpaddes Testudo hermanno boettgeri, vækst. den er fra en tid hvor man generalt havde et andet syn på kost samt vinterhi. Efter jeg lavede om på kosten kunne må få år efter begynde og se en ændring og i dag, (2020) ses det tydeligt. Iøvrigt fungere denne skildpadde uden problemer

Kan dyr vokse uens:


Selvom unger går under nøjagtigt samme forhold, får den samme mængde UV, samme foder m.m. så er det ingen garanti, for at deres vækst bliver ens. Nogle unger vil lynhurtigt udvikle flot, ophævet, rundt skjold uden den mindste anelser af buler, mens andre unger sagtens kan udvikle lidt skævt, fladt skjold med en anelse buler, det er ikke buler, som vi ser ved decideret fejlvækst, men ikke alle skildpadder, heller ikke i naturen, har fuldstændig glatte skjolde, nogle vil også have let bulede.


 

Kan vækst gå i arv:


Egentlig er man lidt usikker på dette - man ved typisk hvem moderdyret er, men især faderen kan være svær og udpege, hvis man har flere hanner gående med hunnerne, hvad vi jo ofte har. Længe har det været almindelig kendt, at især farverne går i arv, vi ser bl.a. at opdrættere af Stråleskildpadder Astrochelys radiata, forsøger at opdrætte meget lyse unger, de i dagligt tale kaldet High Yellow, ved at sætte dyr sammen der har tendens til dette, men kan væksten gå i arv? Der er noget der tyder på, at unger sagtens kan arve forældredyrenes vækst i en vis udstrækning, men ungerne arver selvfølgelig ikke et bulet skjold hvis, moder dyret er er fejlernæret. Jeg har bl.a. en stor hun, som har en lidt flad vækst, ungerne herfra har samme tendens til den lidt flade vækst, mens unger fra mine andre hunner får et noget højere skjold i væksten.

Skjold anomali:


Skjold anomali er en eller flere ekstra skjold plader, manglende skjoldplader eller skjoldplader der på en eller anden måde falder ud fra ”normalen”. I langt de fleste tilfælde er dette kun et kosmetisk ”problem” og egentlig ikke et rigtig problem, dette har intet og gøre med, om dyrene er sunde, raske eller på anden måde udfordret.


Men hvad skyldes det? Tidligere har der været mange teorier fremme, om det muligvis skyldtes en forgiftning, for meget gennemlysning eller berøring, men da det også ses i naturen, er i hvert fald de to sidste teorier måske ikke så relevante.


I mange år har man været ret skråsikre på, at det der forårsager anomali, var for høj inkubations temperatur i perioden hvor skjoldet blev dannet under inkubationen, men også her har flere skudt den ned, da de køre med en udrugningstemperatur på mellem 31,5-32,5 fra start til slut.


Så blev luftfugtigheden blandet ind over - kunne det tænkes, at hvis man bare sørgede for en høj luftfugtighed ville problemet formentlig være løst? Eller måske en lidt lavere end man skulle tro.Det ”sidste nye” er, at flere mener, det skyldes genetik - hvis et forældredyr har skjold anomali er chancen større, end hvis det ikke har - denne teori kan jeg i begrænset omfang bakke op om. Jeg har en stor Græsk landskildpadde Testudo hermanni boettgeri, hun på 40+ år med skjold anomali (se billede til højre), og hun har også den største procent del af de unger jeg klækker med skjold anomali, men hvad med resten? Jeg har ingen hanner med dette, så hvordan kan andre unger udvikle dette? Her skulle det eftersigende være længere ude i rækken, hvor der måske er en af de tidligere forældredyr skulle kunne have det.


Det er rigtig svært og sige, hvad der præcis er årsag til dette, nogle mener ikke, man skal videreføre gener på dyr med skjold anomali, men hvis det kan komme fra dyr meget langt tilbage i rækken, eller en han der måske har været på hunnen for 5-10 år siden, kan det være rigtig svært og stoppe.


Jeg har ikke det store problem med unger, ungdyr eller voksne dyr med skjold anomali, men mener absolut man skal have en smule rabat ved evt. køb af disse dyr.

Alt i alt er det, som man kan læse, lidt svært 100% og fastslå hvad der er det ”rigtige” at gøre for korrekt vækst. Når jeg sammenligner mine egne metoder med flere af mine venner og bekendte, som også laver flotte skildpadder, kan jeg jo se vi alle gøre forskellig tiltag, fodre på forskellige måder, længden af vinterhi er forskellig, alderen hvornår de kommer i hi er forskellig osv. Men det lykkedes alligevel for os alle. Men flot vækst er altså ikke noget, der lige kommer over en sommer.


Jeg møder mange, som syntes ideen om at anskaffe sig helt små – nærmest - nyklækkede unger, som man så kan følge fra de er helt små, til de bliver voksne, store dyr, er den ideel måde for dem at have en skildpadde på.  Men når de så er gået fra måske 20 til 40 gram på et halvt eller helt år, så bliver folk ofte en smule utålmodige og tyer ofte til forkert foder i håbet om, at sætte lidt turbo på. Her er mit råd igen, at hvis tålmodigheden ikke er for stor, så anskaf skildpadder med lidt størrelse på, i stedet for at udsætte skildpadden for turbovækst.


Hvis vi bestræber os på, at lave så flotte skildpadder som muligt, får vi oftest også de sundeste skildpadder, der holder i mange år, det kræver tålmodighed, men vil i sidste ende være det værd, og gør vi det bare så godt som muligt, kan man ikke forlange meget mere.

Her tre eksempler på Græske landskildpadder der alle har en fin vækst, som har gået ude hele livet, vinterhi hver vinter, masser af ukrudt og pre alpin og som har haft en langsom og flot vækst. Igen kræver det meget tålmodighed, men det er virkelig ventetiden hver og se hvordan de langsomt men sikkert vokser sig større og større